toyota camry 2019- ngoai that 3

Vành bánh xe kích thước 18 inch đa chấu, thiết kế góc cạnh tôn nét cá tính.