toyota fortuner 2019- he thong an toan 17

Fortuner phiên bản 2.7 và 2.8 được trang bị hệ thống khởi động và vào xe thông minh Star/stop