toyota yaris 2019- ngoai that 2

Mâm xe kích thước 16 inch, thiết kế 8 chấu thiết góc cạnh và đầy cá tính.