toyota yaris 2019- ngoai that 12

Màn hình giải trí dạng cảm ứng, kích thước 7 inch, cùng hệ thống âm thanh 6 loa.